تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند به منظور مشخص شدن مالکیت املاکی می باشد که سند رسمی ندارند و یا به صورت قولنامه ای میباشد و این املاک مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت امکان به آن ها سند مالکیت تعلق می گیرد. تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند […]

بیشتر بخوانید