تعیین محل دقیق ملک

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام توسط متخصصان قابل انجام است. مالک در مواقع مختلفی ممکن است نیاز پیدا کند که موقعیت دقیق ملک خود را روی زمین مشخص و تثبیت کند. تهیه نقشه یو تی ام نباید به هر فردی سپرده شود زیرا هر شخصی نمیتواند این نقشه را با […]

بیشتر بخوانید