تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایان کار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایان کار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایان کار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایان کار به منظور اخذ سند تک برگ برای واحد های آپارتمان ساخته شده می باشد که به این عملیاتی که جهت تعیین موقعیت آپارتمان پس از پایان کار انجام می شود عملیات تفکیک می گویند که توسط کارشناس که از طرف نظام مهندسی انتخاب شده است انجام میشود. […]

بیشتر بخوانید