تعیین مساحت واحد آپارتمانی

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش خرید مطمئن

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش خرید مطمئن

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش خرید مطمئن با انجام تفکیک امکان پذیر است و معمولا مالک یک آپارتمان پس از اتمام ساخت و ساز باید اقدام به دریافت سند تک برگ کنند که برای این کار ابتدا باید تفکیک آپارتمان انجام شود اما پیش خرید قبل از پایان ساخت و ساز و اخذ پایانکار […]

بیشتر بخوانید