تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا آدرس ثبتی ملک روی زمین مشخص شود و در نهایت با تهیه نقشه یو تی ام روی زمین تثبیت شود در واقع به املاک که آدرس معلومی ندارند و موقعیت ملک مشخص نمی باشد و فقط از ملک یک سند قدیمی […]

بیشتر بخوانید