تعیین پلاک ثبتی عرصه

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی برای املاکی که موقعیت آن ها نا مشخص می باشد انجام می شود.مالک برای دریافت سند تک برگ برای ملک خود باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا کارشناس موقعیت دقیق ملک را با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید