تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه که تامین خواسته به معنای توقیف معادل اموال به معنای تامین ادعا است و تامین دلیل نیز به معنای این است که ادعای محکوم له بر اساس اسناد و مدارک ثابت شود و در نهایت یک تامین دلیل برای ارائه به دادگاه نوشته شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و […]

بیشتر بخوانید