تفسیر عکسهای هوایی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور ارائه به دادگاه های قضایی و یا تعیین مرز بندی های ملک بر اساس دیوار کشی های قدیمی انجام می شود که برای انجام در ابتدا نیاز به عکسهای هوایی است که باید از طریق سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیروهای مسلح […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای وجود یا عدم وجود بنا بایستی توسط یک متخصص انجام شود تا در نهایت گزارش تهیه شده توسط وی مورد پذیرش قرار بگیرد و کارشناس رسمی داد گستری متخصصی می باشد که میتواند تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای را انجام دهد و در نهایت به عنوان یک […]

بیشتر بخوانید