تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک به این منظور انجام می شود که موقعیت و مرز های ملک روی زمین مشخص شود , با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را می توان از این عکس ها استخراج کرد که ازجمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک میباشد. انجام تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای یک ملک که در قدیم از طریق دیوار کشی مشخص بوده انجام میشود و این مرزها در عکس های هوایی و ماهواره ای که در سالهای گذشته از ارتفاع از سطح زمین گرفته شده است تهیه و تعیین میشود و بعد از تعیین مرزها […]

بیشتر بخوانید