تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری انجام می شود تا بتوان اطلاعاتی درباره املاک استخراج کرد و از آن بهره گرفت و بسیاری از مسائل را حل نمود و عکس ها اطلاعات ارزشمندی را در خود ثبت میکنند و در بسیاری از مواقع مثلا مشخص نبودن حدود اربعه ملک و یا […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا از جمله کارهایی است که می توان با استفاده از این عکس ها انجام داد و از این عکس ها اطلاعات ارزشمندی را استخراج کرد. یک مثال بارز برای کاربرد عدم وجود بنا مثلا وقتی که باید ثابت شود ملک مجاور به ملک شما تجاوز کرده […]

بیشتر بخوانید