تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل انجام می شود تا شواهدی برای ارائه به دادگاه ها فراهم گردد. از این عکس ها نمی توان به صورت خام به عنوان یک مدرک استفاده نمود و حتما باید توسط یک مفسر این عکس ها تفسیر و بررسی شوند و یکی از مهارت های […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع اگر اختلافاتی بر سر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای این که اختلافات آن ها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای اینکار از تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید