تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل انجام می شود تا شواهدی برای ارائه به دادگاه ها فراهم گردد. از این عکس ها نمی توان به صورت خام به عنوان یک مدرک استفاده نمود و حتما باید توسط یک مفسر این عکس ها تفسیر و بررسی شوند و یکی از مهارت های […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات ملکی به عنوان یک مدرک معتبر برای ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد در صورت هر گونه اختلافات ملکی بر سر حدود مرزهای ملک با انجام تفسیر عکس های هوایی می توان این اختلافات را حل کرد. تفسیر عکس های هوایی و ماهواره […]

بیشتر بخوانید