تفسیر عکس هوایی برای املاک

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده به این صورت می باشد که اگر زمین دارای سابقه کشاورزی و زراعت نباشد جزو اراضی ملی به حساب می آید و برای همین تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت دقیق ملک و سپس بررسی سابقه کشاورزی با تفسیر عکس هوایی در محدوده […]

بیشتر بخوانید