تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ یک عملیات تخصصی است که قبل و بعد از ساخت و ساز آپارتمان قابل انجام میباشد در واقع پیش از اینکه اخت و ساز به اتمام برسد افراد ممکن است اقدام به معامله واحد های آپارتمانی کنند و از آنجایی که واحد ها فاقد سند میباشند پس مساحت واقع […]

بیشتر بخوانید