تفکیک آپارتمان با مهر و امضا

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد طبق روال به دستور اداره ثبت اسناد انجام می گیرد و سپس سند تک برگ برای هر واحد قابل صدور خواهد بود. تفکیک شامل محاسبات و اندازه گیری از جلو درب ورودی تا پشت بام است.در آخر با تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان مساحت و […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام میشود که از این روش که یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست برای پیش خرید و پیش فروش ملک هم استفاده می شود و در مرحله ای که دیوار کشی ها انجام […]

بیشتر بخوانید