تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد توسط متخصصی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می کند، انجام میشود. این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و سپس نقشه تفکیک آپارتمان با دقت بالا تهیه خواهد شد و در واقع برای اخذ سند تک برگ برای […]

بیشتر بخوانید