تفکیک آپارتمان برای بیمارستان

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها به این منظور می باشد که با به دست آوردن مساحت و ابعاد دقیق هر قسمت بتوانند به محدوده گسترش بیمارستان پی ببرند و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان حتما باید توسط متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود.در واقع افراد غیر متخصص نمی […]

بیشتر بخوانید