تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت ملک

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت ملک

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت ملک به منظور پیش خرید و پیش فروش ملک و یا صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام میشود که در صورت انجام کار برای صدور سند تک برگ برای هر واحد مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام میشود که از این روش که یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست برای پیش خرید و پیش فروش ملک هم استفاده می شود و در مرحله ای که دیوار کشی ها انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و به منظور پیش خرید یا پیش فروش ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و مرحله تفکیک آپارتمان مرحله پایانی صدور سند برای هر واحد آپارتمانی با درج مساحت دقیق نیز انجام یم شود و در این حالت با درخواست تفکیک آپارتمان و ثبت […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه و توسط کارشناس ثبت انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ امروزه اکثر ملک ها به صورت آپارتمانی در چند طبقه هستند که برای این موارد […]

بیشتر بخوانید