تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران زمانی انجام می شود که آپارتمان به طور کامل تکمیل شده و کار ساخت و ساز آپارتمان به اتمام رسیده است و برای دریافت سند تک برگ برای تمام واحدها اقدام میشود و برای صدور سند تک برگ باید نقشه تفکیک از آپارتمان تهیه شود. تفکیک آپارتمان برای […]

بیشتر بخوانید