تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی در حد سانتی متر برای پیش نویس سند و یا پیش فروش هر واحد در حال ساخت انجام می شود که برای انجام تفکیک آپارتمان باید در مرحله ای که دیوار کشی های هر واحد انجام شده است متر کشی با […]

بیشتر بخوانید