تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد توسط متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است این عملیات کاملا تخصصی است و نیاز است که توسط متخصص به درستی انجام شود. با احداث آپارتمان بایستی سند اولیه زمین باطل شود و به تعداد واحد های مسکونی سند تک برگ صادر شود و این […]

بیشتر بخوانید