تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان پیچیدگی های خاص خود را دارد و فقط متخصصین دوره دیده در تفکیک آپارتمان می توانند این نقشه را با دقت بالا تهیه نمایند و با تهیه این نقشه مساحت واقعی و دقیق واحد های آپارتمانی به دست می آید در نتیجه با استفاده از این اطلاعات امکان اخذ […]

بیشتر بخوانید
کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان با این هدف توسط یک متخصص انجام می شود تا در نتیجه مساحت دقیق واحد های آپارتمانی حاصل شود. از این مساحت بعد از اخذ پایانکار استفاده می شود تا در نتیجه طبق این مساحت سند تک برگ صادر شود. همچنین قبل از اینکه پایانکار اخذ شود نیز به مساحت دقیق […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد طبق روال به دستور اداره ثبت اسناد انجام می گیرد و سپس سند تک برگ برای هر واحد قابل صدور خواهد بود. تفکیک شامل محاسبات و اندازه گیری از جلو درب ورودی تا پشت بام است.در آخر با تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان مساحت و […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه و توسط کارشناس ثبت انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ امروزه اکثر ملک ها به صورت آپارتمانی در چند طبقه هستند که برای این موارد […]

بیشتر بخوانید