تفکیک زمین

انجام تفکیک زمین در تهران

انجام تفکیک زمین در تهران

انجام تفکیک زمین در تهران به منظور تقسیم بندی زمین های بزرگ به قطعات کوچکتر است که به منظور های مختلف استفاده می شود که برای انجام این کار باید بهترین تقسیم بندی زمین ها با توجه به موقعیت هر قطعه انجام و نقشه یو تی ام هر قطعه به صورت جداگانه تهیه می شود […]

بیشتر بخوانید