تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران برای اخذ سند تک برگ برای هر یک از واحد های آپارتمان و هم چنین برای انجام معاملات پیش فروش واحد های آپارتمانی فراهم می شود. نقشه ای که برای تعیین مساحت واحد آپارتمانی تهیه میگردد نقشه تفکیک یا پیش تفکیک نام دارد که هر یک در […]

بیشتر بخوانید