تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات ملک انجام میشود که این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست و در این مرحله سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه صادر می شود و برای املاکی که […]

بیشتر بخوانید