تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات به این صورت می باشد که برای این که معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحد ها مشخص شود و برای اندازه گیری دقیق واحد ها خریدار و فروشنده به طور […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید توسط یک فرد متخصص و مجرب مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ واحد های آپارتمانی حاصل می شود. این مساحت و متراژ بعد از پایان ساخت و ساز به دست می آید تا سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان می باشد در واقع انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید مطمئن جهت اطمینان خاطر برای کسی می باشد که می خواهد واحدی ازیک آپارتمان راپیش خرید کند و چون آپارتمان هنوز به طور کامل ساخته نشده است پس […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی به این منظور انجام می شود که مساحت دقیق هر واحد به دست بیاید. این نقشه تفکیکی پس از ساخت و ساز برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت لازم می شود و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برج در حیطه تخصص کارشناسان رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش خرید مطمئن

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش خرید مطمئن

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش خرید مطمئن با انجام تفکیک امکان پذیر است و معمولا مالک یک آپارتمان پس از اتمام ساخت و ساز باید اقدام به دریافت سند تک برگ کنند که برای این کار ابتدا باید تفکیک آپارتمان انجام شود اما پیش خرید قبل از پایان ساخت و ساز و اخذ پایانکار […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات ملک انجام میشود که این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست و در این مرحله سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه صادر می شود و برای املاکی که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای خرید و فروش ملک انجام میشود و برای انجام تفکیک آپارتمان باید با حضور کارشناس در محل هر واحد و با استفاده از متر لیزری برداشت اندازه های اضلاع واحد انجام میشود و بعد از انجام برداشت ترسیم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت واحد آپارتمانی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت واحد آپارتمانی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت واحد آپارتمانی به منظور خرید و فروش مطمئن ملک برای ملک هایی که دارای سند تک برگ نیست و یا ملک هایی که خرید و فروش آن ها به صورت پیش فروش انجام می شود با انجام متر کشی هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه و ترسیم نقشه […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام میشود که از این روش که یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست برای پیش خرید و پیش فروش ملک هم استفاده می شود و در مرحله ای که دیوار کشی ها انجام […]

بیشتر بخوانید