تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق با این هدف انجام میگیرد که بتوان معامله خرید و فروش واحد های آپارتمانی را با اعتبار و اطمینان بالا انجام داد و با تهیه نقشه پیش تفکیک واحد های آپارتمانی می توان معامله ای بدون زیان انجام داد. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه به این صورت می باشد که انجام پیش تفکیک برای آپارتمان هایی می باشد که نیمه کاره می باشد و برای انجام معامله مطمئن از واحد های پیش فروشی، بهتر است قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک با خبر شد و معامله را طبق آن مساحت […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران بر طبق تعرفه تعیین می شود و هر ساله قیمت افرایش پیدا می کند و با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد به دست می آید. یکی از کاربرد های مهم این نقشه استفاده از آن برای انجام معاملات پیش فروش واحد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت و متراژ دقیق هر یک از قسمت ها و بخش های آپارتمان انجام میشود تا بتوان از این اطلاعات فنی برای انجام یک معامله پیش خرید مطمئن استفاده کرد. این نقشه توسط یک کارشناس رسمی دادگستری باید تهیه گردد تا در نهایت نقشه تهیه شده با دقت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی و برج های تجاری به منظور به دست آمدن مساحت و متراژ دقیق بخش های اشتراکی برج ها و قسمت های اختصاصی انجام میشود. تفکیک آپارتمان برج های مسکونی بعد از پایان ساخت و ساز و در واقع پس از اخذ پایانکار توسط یک متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی برای انجام معاملات ملک انجام میشود که این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ نیز هست و در این مرحله سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه صادر می شود و برای املاکی که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای خرید و فروش ملک انجام میشود و برای انجام تفکیک آپارتمان باید با حضور کارشناس در محل هر واحد و با استفاده از متر لیزری برداشت اندازه های اضلاع واحد انجام میشود و بعد از انجام برداشت ترسیم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت دقیق ملک و تعیین قیمت دقیق ملک انجام می شود و تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای ملک نیز به شمار می رود که در پایان ساخت مهندس از طرف نظام مهندسی انتخاب و بر سر ملک حاضر می […]

بیشتر بخوانید