تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام تهیه می شود تا مدرکی فراهم شود تا با استفاده از آن مدرک بتوان اثبات کرد اراضی ملی نمیباشد در واقع در صورتی که مشخص شود اراضی ملی می باشد اراضی از طرف دولت تصاحب می گردد. اما ممکن است اراضی سابقه زراعت داشته باشد که در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام هنگامی مورد نیاز می باشد که دولت تشخیص دهد که به طور مثال ملک شما جزو اراضی ملی میباشد و شما برای این که ثابت کنید که شما مالک زمین هستید باید نقشه یو تی ام ملک خود را تهیه کنید تا بتوانید ملکخود را […]

بیشتر بخوانید