تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک که برای پیاده کردن چهار گوشه ملک ابتدا باید نقشه های یو تی ام از ملک تهیه گردد که نقشه های یو تی ام نقشه هایی با دقت بالا هستند که حدود دقیق ملک را بر روی کره زمین تعیین می کند و مختصات چهارگوشه ملک بر اساس یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری به منظور تعیین مرزهای و موقعیت ملک برای املاک گمشده که مالک از آدرس دقیق ملک مطلع نیست و تنها اسناد و مدارک ملک را در دست دارد  و برای امور مربوط به ملک و پیدا کردن ملک نیاز به کار جانمایی است که در این […]

بیشتر بخوانید