تهیه نقشه جانمایی ملک

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری به منظور تعیین مرزهای و موقعیت ملک برای املاک گمشده که مالک از آدرس دقیق ملک مطلع نیست و تنها اسناد و مدارک ملک را در دست دارد  و برای امور مربوط به ملک و پیدا کردن ملک نیاز به کار جانمایی است که در این […]

بیشتر بخوانید