تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی تنها از عهده متخصصی بر می آید که به تفسیر عکسهای هوایی مسلط باشد و بتواند با دقت بالا عکس های هوایی را تفسیر کند کارشناس رسمی دادگستری در این مواقع مناسبترین گزینه برای مراجعه می باشد و زمانی لازم است عکسهای هوایی تفسیر شوند که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه به این دلیل لازم می شود تا در نتیجه اختلافات و دعاوی حقوقی حل گردد. با انجام عملیات پلاک ثبتی موقعیت و حدود ثبتی و دقیق ملک حاصل میشود و در نتیجه اختلافاتی که به این دلیل به وجود آمده است حل میگردد و تهیه این نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام می گیرد تا بتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود با تفسیر عکس هوایی حدود و مرز های ملک مشخص می شود و در نتیجه امکان تهیه نقشه یو تی ام به منظور اخذ سند تک برگ وجود خواهد داشت. تفسیر […]

بیشتر بخوانید