تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM به این دلیل تهیه می شود که موقعیت ثبتی ملک معلوم گردد و در نتیجه بر روی زمین با سیستم مختصات یو تی ام و منحصر به فرد تثبیت گردد و جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات تخصصی است و نتیجه آن یک نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید