تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه به این دلیل لازم می شود تا در نتیجه اختلافات و دعاوی حقوقی حل گردد. با انجام عملیات پلاک ثبتی موقعیت و حدود ثبتی و دقیق ملک حاصل میشود و در نتیجه اختلافاتی که به این دلیل به وجود آمده است حل میگردد و تهیه این نقشه […]

بیشتر بخوانید