تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام می گیرد تا بتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود با تفسیر عکس هوایی حدود و مرز های ملک مشخص می شود و در نتیجه امکان تهیه نقشه یو تی ام به منظور اخذ سند تک برگ وجود خواهد داشت. تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM به این دلیل تهیه می شود که موقعیت ثبتی ملک معلوم گردد و در نتیجه بر روی زمین با سیستم مختصات یو تی ام و منحصر به فرد تثبیت گردد و جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات تخصصی است و نتیجه آن یک نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ مورد استفاده قرار می گیرد و با انجام جانمایی پلاک ثبتی یعنی تعیین موقعیت دقیق ملک می توانید تمام پارامترهای مهم برای شناسایی دقیق ملک مانند موقعیت مکانی بر حسب جی پی اس،متراژ ملک، وضعیت آن و میزان همسایگی ها و…را مشخص کنید. تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند انجام می شود که پس از مشخص شدن حدود ثبتی، نقشه یو تی ام تهیه گردد و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک به دست می آید و علاوه بر اینکه موقعیت ملک در سیستم کاداستر ثبت خواهد شد،سند تک برگ نیز برای ملک صادر می گردد […]

بیشتر بخوانید