تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام می گیرد تا بتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود با تفسیر عکس هوایی حدود و مرز های ملک مشخص می شود و در نتیجه امکان تهیه نقشه یو تی ام به منظور اخذ سند تک برگ وجود خواهد داشت. تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند انجام می شود که پس از مشخص شدن حدود ثبتی، نقشه یو تی ام تهیه گردد و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک به دست می آید و علاوه بر اینکه موقعیت ملک در سیستم کاداستر ثبت خواهد شد،سند تک برگ نیز برای ملک صادر می گردد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد فقط توسط فرد متخصص و با تجربه یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است زیرا جانمایی پلاک ثبتی در حیطه تخصص وی است جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک روی زمین انجام میشود و در صورتی که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران به منظور تعیین مرزهای ملک و مشخص کردن این مرزها به صورت دقیق بر روی زمین است که در حالت کلی منظور تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین است که از این نقشه جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ و … استفاده می شود. تهیه […]

بیشتر بخوانید