تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت قابل انجام می باشد در واقع شهرداری و اداره ثبت اسناد تنها زمانی این نقشه را از فرد قبول خواهند کرد که نقشه با مهر و امضای یک فرد متخصص و معتبری مانند کارشناس رسمی دادگستری باشد. این نقشه را شهرداری پیش از ساخت و ساز […]

بیشتر بخوانید
نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت به این صورت می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیافتد و هر دو در نقشه آورده شوند در واقع نقشه هایی دو خطی به منظور تعیین موقعیت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت دقیق ملک تهیه می شود و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیفتد و هر دو در نقشه آورده شوند. تهیه […]

بیشتر بخوانید