تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری در املاکی مورد استفاده قرار می گیرد که قرار است در آن ساخت و سازی انجام شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز از شهرداری باید نقشه یو تی ام ۲۰۰۰ شهرداری تهیه شود تا شهرداری برای ملک جواز ساخت و ساز صادر کند که این […]

بیشتر بخوانید