تهیه نقشه مصوب شهرداری

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک از عهده متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی بر می آید. نقشه مصوب شهرداری نقشه ای یو تی ام دو هزارم است که از جانب شهرداری درخواست میشود تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک و همچنین ابعاد و مساحت ملک با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید