تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام توسط یک متخصص قابل انجام می باشد و کارشناس رسمی دادگستری علاوه بر اینکه دانش تهیه این نقشه را دارد، مهر و امضای معتبری نیز در سازمان های دولتی دارد که این نقشه از طرف بسیاری از سازمان ها برای انجام امور ملکی مورد در خواست قرار […]

بیشتر بخوانید