تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و منظور از نقشه مصوب شهرداری نقشه ای می باشد که مورد تایید شهرداری است.در واقع برای انجام ساخت و ساز درملک باید جواز ساخت و ساز اخذ شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز، شهرداری مالک را موظف […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران یکی از مدارک لازم و ضروری است که از جانب شهرداری در خواست می گردد. در واقع برای پیشبرد امور مربوط به اخذ جواز ساخت شهرداری برای پی بردن به موقعیت ملک ممکن است نقشه یو تی ام یک دو هزارم را در خواست نماید. همچنین در […]

بیشتر بخوانید