تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت بایستی با دقت سانتی متری و فرمت استاندارد با مختصات یو تی ام حاصل گردد و اداره ثبت اسناد برای این که بتواند سند تک برگ صادر نماید مدارکی از جمله نقشه یو تی ام را درخواست میکند تا اطلاعات فنی مربوط به ملک به دست بیاید. اطلاعات […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک نقشه هایی می باشد که باید طبق یک سری استاندارد تهیه شود تا مورد تایید اداره ثبت قرار گیرد و این نقشه ها به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و باید مورد تایید اداره ثبت باشد. تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد […]

بیشتر بخوانید