تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی نقشه ای با مختصات یو تی ام می باشد که بر روی نقشه یک دو هزارم جانمایی شده است. تهیه این نقشه با دقت و فرمت مطلوب شهرداری از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی شهرداری برای اینکه جواز ساخت را صادر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران که منظور فرمت مد نظر شهرداری برای نقشه یو تی ام است است که برای تبدیل به فرمت مد نظر شهرداری باید نقشه یو تی ام ترسیم شده در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که از سازمان تهیه می شود جانمایی شود و این نقشه است که چاپ و توسط […]

بیشتر بخوانید