تهیه نقشه یو تی ام  اداره گاز در تهران

تهیه نقشه ی یو تی ام اداره گاز توسط کارشناس

تهیه نقشه ی یو تی ام اداره گاز توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه ی یو تی ام اداره گاز توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود زیرا کارشناس رسمی دادگستری تخصص و تجربه لازم را برای را برای تهیه نقشه یو تی ام را دارد و این کار را بادقت بالا انجام می دهد و مهرو امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز در تهران

تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز درتهران

تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز در تهران نقشه یو تی ام همان نقشه ای است که عوارض و ملک ها بر اساس مختصات بر روی آن نمایش داده می شوند. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری تهیه نقشه یو تی ام  اداره گاز در تهران بر این اساس می دانیم که هر […]

بیشتر بخوانید