تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران به عنوان یک مدرک مهم برای ارائه به اداره ثبت می باشد تا سند تک برگ برای ملک صادر شود و نقشه یو تی ام توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود. تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران برای اخذ سند تک برگ مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برای بسیاری از اعمال مربوط به ملک در سازمان ها و ارگان هایی از جمله شهرداری، اداره ثبت، منابع طبیعی از جمله مدارک لازم برای بسیاری از کارهای مربوط به ملک است و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در تهران نوعی سیستم مختصات جهانی است که با استفاده از آن موقعیت ملک و مساحت آن و حدود و اضلاع آن را به طور دقیق تعیین می شود و تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در تهران به منظور تهیه سند تک برگ، تجاوز به حریم […]

بیشتر بخوانید