تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری یکی از مدارک مهم برای اخذ جواز ساخت و ساز میباشد.اگر مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد ابتدا باید به شهرداری مراجعه کرده و شهرداری برای صدور جواز ساخت وساز از مالک تهیه نقشه یو تی ام را درخواست می کند و مالک موظف […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ی ملک

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ی ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ی ملک در استان تهران یکی از مدارک لازم برای اخذ سند تک برگ می باشد . نقشه  ی یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که با سیستم مختصات جهانی یعنی با سیستم مختصات یو تی ام تهیه می شود نقشه ی یو تی ام […]

بیشتر بخوانید