تهیه نقشه یو تی ام از عرصه

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام توسط متخصصان قابل انجام است. مالک در مواقع مختلفی ممکن است نیاز پیدا کند که موقعیت دقیق ملک خود را روی زمین مشخص و تثبیت کند. تهیه نقشه یو تی ام نباید به هر فردی سپرده شود زیرا هر شخصی نمیتواند این نقشه را با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ی ملک

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ی ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ی ملک در استان تهران یکی از مدارک لازم برای اخذ سند تک برگ می باشد . نقشه  ی یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که با سیستم مختصات جهانی یعنی با سیستم مختصات یو تی ام تهیه می شود نقشه ی یو تی ام […]

بیشتر بخوانید