تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دو یا سه فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دو یا سه فرکانسه

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دو یا سه فرکانسه توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و کارشناس رسمی دادگستری با تجهیزات و دستگاه های دقیق مثل جی پی اس های دو فرکانسه یا سه فرکانسه نقشه یو تی ام ملک را تهیه میکنند و این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت جزو مدارک اصلی و ضروری به شمار میرود. همچنین برای این املاک نه تنها باید از قطعه مشاعی نقشه یو تی ام تهیه شود بلکه از ملک مادر نیز این نقشه باید تهیه شود. این عمل به این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند دستور آن ممکن است از طرف شهرداری یا اداره ثبت به مالک داده شود و مالک با مراجعه به کارشناس رسمی امور ثبتی که دارای تخصص و تجربه هستند از آنان می خواهد که این نقشه را تهیه و سپس مهر و امضا […]

بیشتر بخوانید
نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی

نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی

نقشهUTM برای سازمان منابع طبیعی مثلا در زمین های کشاورزی کاربرد دارد بدین صورت است که اگر یک زمینی دارای سابقه کشت نباشد جزو منابع طبیعی به شمار خواهد رفت. همچنین بر طبق قانون جنگل ها و مراتع جزو منابع طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مالک آن شود. حتی اگر یک ملک منابع […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام و صدور سند برای زمین کشاورزی

نقشه یو تی ام و صدور سند برای زمین کشاورزی

نقشه یو تی ام و صدور سند برای زمین کشاورزی که برای اخذ سند تک برگ برای زمین های کشاورزی بایستی نقشه یو تی ام از زمین کشاورزی تهیه کرد. برای تهیه این نقشه باید به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه کرد. کار شناسان رسمی دادگستری پس از تهیه نقشه آن را مهرو امضا می کنند. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است و برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی باید حتما تهیه و مهر و امضا شده باشد تا دارای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت دقیق عرصه یک ملک بر روی زمین انجام میشود که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می رود و به دلیل سیستمی شدن روند کاری تمامی ارگان ها باید حتما یک نقشه یو تی ام تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس دقیق که به صورت جی پی اس های دو فرکانسه و سه فرکانسه هستند و یکی از ابزار به روز و دقیق نقشه برداری است که به منظور تعیین مختصات های یو تی ام استفاده می شود که امروزه در بحث تعیین موقعیت ملک و تهیه […]

بیشتر بخوانید