تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در واقع کارشناس با استفاده از تجهیزات و دستگاه های دقیق مثل دوربین

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در واقع کارشناس با استفاده از تجهیزات و دستگاه های دقیق مثل دوربین نقشه برداری توتال یا جی پی اس های دو یا سه فرکانسه  که دقت اندازه گیری بالایی دارند، مختصات یو تی ام ملک […]

بیشتر بخوانید