تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان ها

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان ها که برای دیوار کشی و اخذ سند تک برگ مالک ملزم به تهیه نقشه یو تی ام از زمین خود میشود و هم چنین علاوه بر این مورد برای بررسی زراعی بودن زمین کشاورزی یا منابع ملی بودن زمین کشاورزی جهاد کشاورزی مالک را […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع ملی زمانی لازم می شود که دولت زمین شما را جزو منابع ملی حساب کند مثلا سابقه کشت و زرع را در آن نبیند. در این صورت دولت آن ملک را تصاحب کرده و سند شما را باطل خواهد کرد. فقط در صورتی که زمین سابقه کشاورزی و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک در طرح خیابان شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک در طرح خیابان شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک در طرح خیابان شهرداری زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که شهرداری بخواهد طرحی را درخیابان مثل زیباسازی و یا ایجاد یک معبر یا ایجاد یک میدان و…پیاده کند. در این صورت مالک برای ملکش موظف است که یک سند جدید تهیه کند زیرا طول و عرض ملکش براثر […]

بیشتر بخوانید
انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک

انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک

انجام نقشه یو تی ام تعیین رهاسازی ملک که هنگام ساخت و ساز ملک و تهیه نقشه تک برگ پس از بررسی در صورتی که ملک از سندش بزرگ تر باشد، مالک باید قسمت هایی که از ملکش اضافی است را رهاسازی کند و ملک را روی سند پیاده کند که نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار مثل املاک واقع در مناطق کوهستانی که در این مناطق باید علاوه بر تهیه ی نقشه یو تی ام که نقشه دو بعدی است و مساحت زمین را تعیین می کند، باید نقشه ی توپوگرافی( که نقشه ی ارتفاعی است) تعیین شود اگر به شیب […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است و برای مراجعه به هر سازمان و ارگانی باید حتما تهیه و مهر و امضا شده باشد تا دارای […]

بیشتر بخوانید