تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت

نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران به منظور تشخیص اراضی ملی با اراضی احیا شده انجام میگیرد در واقع اراضی ملی و طبیعی به اراضی گفته می شود که فرم طبیعی خود را حفظ کرده اند و در صورتی که کشاورزی یا زراعت در آن انجام شده باشد جزو اراضی احیا […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که مشخص شود یک زمین ملی است یا جزو استثناعات است و با تشخیص سابقه کشاورزی و زراعی آن ثابت می شود زمین جزو منابع ملی نیست در صورتی که زمین ملی تشخیص داده شود و مالکیت آن از […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت شهرداری که این جواز ساخت در ابتدای کار ساخت و ساز ملک از شهرداری باید اخذ شود و برای تهیه جواز ساخت از شهر داری مالک موظف به تهیه ی نقشه ی یو تی ام از وضع  موجود ملک خواهد کرد. مخصوصا برای املاکی که زاویه […]

بیشتر بخوانید